kopia tvätta fasaden.

 

Behåll din målade träfasad ren och fin.
Att tvätta sin fasad behöver inte vara så komplicerat. Tvättar man sin fasad regelbundet så bevarar man den befintliga färgen och gern en känsla av ett nymålat hus längre. Samtidigt minskar också risken för alg och mögel ska få fäste på fasaden. Dels får man en fasad som ser bättré ut och samtidigt får en längre livslängd. Längre livslängd betyder att din fasad inte behöver målas om lika ofta som i sin tur ger en bättre ekonomi.

Öka livslängden på din fasad.
Behovet att tvätta våra fasader har ökat och detta beror troligen på hur vårat klimat utecklas. Vi har och går mot ett både ett varmare och fuktigare klimat. Som bekant så trivs både alger och olika mögeltyper i fuktiga miljöer. Har man då en nedsmutsad fasad som i sin tur gör att fasaden håller sig fuktig längre så gör detta att alger och mögel får en bra grogrund att växa i. Hur ofta man behöver rengöra sin fasad varierar hur fort fasaden blir smutsig. Ser man att fasaden börjar få påväxt bör man tvätta bort detta relativt snabbt för att inte ge en bättre grogrund för fortsatt påväxt. Dessutom blir det enklare att hålla sin fasad ren med ett löpande underhåll. Vart annat år är kanske en bra intervall för rengöring av just din fasad medans en annan fasad kan vänta längre.

– Nu finns det ju många målade ytor på och omkring en fastighet som har ett behov av att rengöras. Exempelvis staket eller kanske en altan som behöver tvättas. Behoven kan vara olika och många.

Tvätta tegeltaket.
Vissa tegeltak har en enorm förmåga att dra sig påväxt av olika slag. Påväxt är heller inte bra för dina tegelpannor då påväxt drar åt sig fukt och väta som kan skada dina tegelpannor. Under vintertid då vattnet fryser i påväxten på dina tegelpannor gör så att takteglet fryser sönder. Det vill säga att dom spricker itu och kan inte hålla tätt längre. Samma sak här egentligen att regelbundet tvätta sitt tegeltak ökar takets livslängd.

Nu är det kanske ingenting man vill göra själv. Att tvätta taket på hög höjd kan kännans skrämmande för många. Nu finns det företag som specialiserats sig på både rengöring av fasad och taktegel. Bor man i Stockholm så är det ganska enkelt att anlita en spcialist på tak och fasadtvättning. När man ändå utför arbete på taket så bör man passa på att kontrollera hängrännor och stuprör och rensa och skölja ur dessa vid behov så att man har en vattenavrinning som fungerar som det är tänkt.