Bra underhåll lönar sig.

Att strunta i ett löpande underhåll är oftast ingen lönsam ide. Låter man olika byggnadsdelar förfalla mer är nödvändigt brukar det ofta sluta med att man måste byta ut denna del av fastigheten. Med rätt underhåll så hade detta troligen aldrig hänt.