Fasaden ger det första intrycket av ditt hus - Låt ett proffs måla om din fasad!

Måla trähus.

Att välja rätt färg är avgörande för att få en lång hållbarhet på din nymålade fasad. Men man ska inte glömma förarbetet. För att få ett bra slutresultat när man målar trähus är ett bra underarbete en förutsättning. Att tvätta bort smuts och skrapa bort lös sittande färg från den befintliga husfasaden är ett arbetsmoment som man alltid ska räkna med innan man kan börja måla om fasaden med den nya färgen. Temperaturen är också något man bör tänka på. Självklart så är ju en jämn och torr väderlek  det ideala vädret att måla i. En bra grundregel är att temperaturen inte bör understiga ca 6-7 plusgrader under någon tid under dygnets 24 timmar. Planerar du att byta färg? Kontrollera  om du behöver ett bygglov för detta. Mer information om när man ändrar sin fasad hittar du här.

Arbeta säkert.

Visst kanske man kan måla i från stege men vill man arbeta säkert kan man alltid hyra en byggnadsställning. Antingen hyr man en mindre rullställning som man flyttar runt huset om marken tillåter detta. Alternativt låter man ett byggnadsställningsföretag bygga upp en byggnadsställning runt hela huset. Vill man inte göra något av arbetet själv eller är osäker på om man klarar av detta arbete kan man alltid köpa hela denna hantverkstjänst. Denna tjänst är också berättigad till rotavdrag. Att måla en hel fasad brukar ofta också bli mer arbete än man tänkt sig i från början.

Ett bra underhåll är viktigt.

När man äger sin egen fastighet är det ju ungefär samma sak som om man förvaltar en större summa med pengar. Normalt kan man säga att en villa ökar i värde genom åren. Men det krävs ju lite arbete också. Att med bra underhåll minska omkostnaden för boende och renoveringar ger en bättre ekonomi samtdigt som fastighetens värde ökar. Ta hand om din fastighet på ett bra sätt så får du ett trevligt boende utan dyra överraskningar.

Utföra löpande underhåll.

Nu behöver man inte som villaägare yrkesmannens fulla kunskap om byggnation och renoveringar men att ha kunskap om lite av varje för att klara av ett mindre löpande underhåll av fastigheten och samtidigt kunna utföra diverse renoveringar för egen maskin underlättar ju naturligtvis. Men detta är även viktigt när man anlitar en hantverkare som ska utföra en renovering att man talar samma språk. Att man förstår vad som ska renoveras och varför. Nu fungerar ju dom flesta boende relativt problemfritt men rätt vad det är så är renoveringsbehovet där. Fukt och vattenskador är ett vanligt återkommande problem för många fastighetsägare. Ju mer kunskap man har desto lättare är det att utföra ett bra underhåll och även i många fall förebygga och undvika stora renoveringskostnader.

Hålla fasaden ren och fin är en del av underhållet.

Färgen på din fasad gör inte bara din fasad vacker. Den skyddar också. Ett återkommande misstag vi ser är ofta ett eftersatt underhåll. Färgen ska skydda din fasad från regn , snö ,sol , och vind så att trä inte blir skadat av vädrets makter. Med ett bra underhåll av din fasad och med ny färg får virket i fasaden ett nytt liv och en betydligt längre livslängd. Fasadvirket får också ett starkare motståndsskydd mot röta och angrepp av olika slag. Ett bra underhåll lönar sig alltid. Det bevarar ditt hus på ett bra sätt och i dom flesta fall så ökar också fastighetens värde. Ett annat sätt att förlänga livlängden på sin målade träfasad är att hålla fasaden ren från smuts. Smuts gör så att fukt binds upp lättare på fasaden och ger en grogrund för fukt och mögel. I ett bra fastighetsunderhåll borde det ingå en fasadtvättning med jämna mellanrum. Dels så ökar livslängden samtidigt som din fasad ger ett bättre intryck. Andvänd alg och mögeltvätt vid behov.

Lite om fasader och plåtbeslag.

En fastighet har många olika typer av plåtbeslag som har var sin uppgift. En del plåtbeslag ska täta mellan olika byggnadsdelar medans andra ska leda bort vatten. Tänker man på hur stora mängder vatten plåtbeslagen ska hantera varje år så gäller det att dom är i bra kondition för att uppfylla dessa krav. Har man fått läckage i något plåtbeslag som har pågått en längre tid så kan det leda till omfattande vattenskador om det vill sig illa. Att regelbundet kontrollera plåtbeslag efter rost eller andra typer av skador som kan orsaka läckage är god förebyggande fastighetsvård. Har man en fasad som består av fasadputs så kan man titta efter olika typer av missfärgningar och andra tecken på vattenskador. I större städer som Stockholm finns specialiserade företag som arbetar med fasadputs som kan hjälpa till med detta problem.

Val av färg.

Det är viktigt att veta vad för färg som fasaden är målad med tidiagre. Är den målad med en vattenbaserad färg eller en oljebaserad färg?. Försök att spåra färgen , kanske står det några gamla burkar i förrådet sedan tidigare målningsarbete. Anlitar du ett specialistföretag för att måla om ditt hus så vet dom vilken typ av färg som ska användas.

Fastigetsvård utvändigt vid äldre fastigheter.

Tittar vi på underhållsarbete med traditionella material som har använts under mycket lång tid tillbaka så finns det många bra produkter att använda sig av. Dessa material åldras på ett speciellt sätt och ger en en känsla av en vacker patina som dagens färger inte kan uppnå tycker vi. Detta gäller för både renovering av fasadputs och målning av träfasad. Färger i dag har inte dom egenskaper som dom gamla produkterna hade. Man kan säga att på senare tid har intresset för att renovera med gamla metoder och val av traditionella produkter ökat. I dag finns det ett flertal företag och även butiker som arbetar med äldre fastighetsvård gällande produkter och  hantverkstjänster. Många av dessa produkter används fortfarande vid produktion av nya fastigheter. När man renoverar en äldre fastighet med eftersatt underhåll är det lätt att behovet av arbetstid drar i väg ganska mycket. Då är det en bra ide att dela upp arbetet annars är det en risk att man får en känsla av att det inte finns något slut på renoveringen. Vissa saker går heller inte att påskynda så exempelvis om man målar med linoljefärg så blir torktiden ganska lång. Men det handlar inte bara om målning. Förarbete är det som oftast tar längst tid vid en renovering. Fasadrenovering av putsade fasader kräver i många fall specialistkunskap om olika typer av fasadputs och dess användningsområden.

Fönsterrenovering.

Många fönster byts ofta ut helt i onödan. Bara därför man hittar något enstaka fönster som är i dåligt skick behöver det inte betyda att alla fönster måste bytas ut. Självklart ska man undersöka sina fönster ordentligt innan man beslutar att byta ut fastighetens samtliga fönster. Dom flesta gamla fönster håller mycket bra kvalitet. Skador på fönster beror oftast på eftersatt underhåll. Ett bra underhåll på fönster är viktigt för att inte onödigt stora skador ska uppstå.

Det mest vanliga problemet är att färgen brukar flagna bort och fönsterkitt som har torkat ut och fallit bort. För det mesta så brukar detta vara ganska enkelt att åtgärda i samband med en fönsterrenovering. Underhåller man sina fönster på ett bra sätt så kommer dessa hålla mycket länge. Att anlita en expert på fönsterrenovering är en god ide innan ett dyrbart fönsterbyte ska ske. Bor man dessutom i en äldre fastighet bör man tänka till ordentligt först så man inte ändrar och förstör fastighetens karaktär för mycket.

Välkommen att kontakta oss.

Anlita ett proffs!

Garanti & Trygghet.

"Färg kan göra underverk"

Din boendemiljö är viktig.

Förnya ditt boende med ny färg. Kontakta oss redan idag!